Fireshow - infinitos
Těchto několik níže zmíněných bodů by mělo sloužit pro kameramany a především pro fotografy jako pomocné informace k docílení co nejlepších obrazových materiálů a zajištění vlastní bezpečnosti. Pěkný a kvalitní záznam je nejen ukázkou profesionality kameramana/fotografa ale i naší vizitkou. Spolupráce je tedy záhodná a obě strany ji jistě ocení.

FIRE SHOW

  • Je možné fotit s bleskem, lépe však pouze s předbleskem, či zcela bez něj.
  • Je vhodné aby se fotograf pohyboval v prostoru diváků. Pokud se chce pohybovat v prostoru pro účinkující, měl by se na tom předem domluvit, neboť v některých částech vystoupení to pro něj, či techniku může být nebezpečné.
  • Pakliže jsou účinkující o přítomnosti předem informováni, není problém se domluvit na pravidlech a spolupráci během vystoupení.

UV SHOW

  • Vystoupení probíhá ve tmě a účinkující jsou nasvětlení UV světlem – světlo je rozsvícené již před vystoupením, je tedy možné upravit vyvážení bílé a další parametry.
  • NIKDY nefotit s bleskem – UV show je vystoupení založené na principu černého divadla a je vyžadována absolutní tma – blesk odhaluje to co má být skryto.
  • Ideální postavení je v pozici diváka, tj. zepředu ( u UV show se jedná převážně o pódiová vystoupení ) . V případě focení ze strany, či zezadu je scéna osvětlována „černým“ světlem a účinkující jsou ve „stínu“.

OBECNĚ

  • Pro různorodost fotografií je dobré měnit délku expozice – u krátké expozice vyniknou účinkující, u dlouhé obrazce malované ohněm/světlem – pro delší expozice je vždy vhodný stativ.
  • Účinkující využívají různorodé rotující předměty, proto pokud se kameraman/fotograf pohybuje v těsné blízkosti, hrozí jemu i technice nebezpečí a to i u Uv show.
  • V případě, že se kameraman / fotograf pohybuje v prostoru pro účinkující, činí tak na své riziko.