Fireshow - infinitos
tyče

tyče

Tyče jsou v různých obměnách využívány jak v rozličných bojových uměních , tak i čistě k relaxaci. Při vystoupení využíváme 1 až 2 tyče v různých zápalných i nezápalných provedeních.
Při fireshow rozhodně nefiguruje jako zbraň, tzn. nevyužívá se síly tyče, ale spíše pohybu v kruzích a změn směrů k docílení co nejpůsobivějších vizuálních efektů. Což ovšem neznamená, že by se nedalo v případě zájmu a potřeby vytvořit zdání boje.